W 2021 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego realizuje projekt pod nazwą „Zazieleniamy Łódzkie”. Ten przyrodniczy projekt polega na dosadzaniu na terenie województwa łódzkiego drzew i krzewów w celu zwiększenia ilości terenów zielonych, a także przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Kierowany jest do wszelkich instytucji, urzędów oraz stowarzyszeń, które posiadają teren w przestrzeni publicznej, na którym mogą posadzić rośliny.

Wycinanie terenów zielonych oraz emisja gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenku węgla) to główne działania człowieka przyczyniające się do zmian klimatycznych na Ziemi. Wzrost stężenia CO2 w atmosferze w znacznym stopniu wpływa na ocieplanie się klimatu. Dwutlenek węgla pochłaniany jest przez rośliny. Jedno drzewo w czasie swojego życia może pochłonąć nawet do 750 kg dwutlenku węgla. Sadzenie drzew i krzewów jest bardzo ważne, ponieważ im więcej terenów zielonych znajdzie się w naszym otoczeniu, tym więcej CO2 zostaje pochłonięte.


ZPKWŁ od początku swojej działalności promuje sadzenie drzew i krzewów rodzimych gatunków oraz czynnie uczestniczy w tego typu akcjach na terenie naszego województwa. Świadczyć o tym mogą projekty, które przeprowadziliśmy w latach ubiegłych, tj.: „100 tys. drzew na 100-lecie województwa łódzkiego”, w ramach którego na terenie naszego województwa zostało posadzonych 100 tys. drzew i krzewów, a także „Owoce Pamięci - w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II”, w ramach którego sadzimy sady tradycyjne ze starymi odmianami jabłoni, grusz i innych drzew owocowych.


W dniu 28.04.2021 r. w ramach akcji „Zazieleniamy Łódzkie” pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich dostarczyli do Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie sadzonki krzewów m.in.: bukszpanu, tamaryszku, śnieguliczki i tawuły. Kolejne drzewka – sadzonki młodych świerków zostały przekazane przez pracowników OT PKWŁ uczestnikom akcji „Sadzenia 100 drzew owocowych starych odmian na Święto Narodowe 3 Maja”, która odbyła się 29.04.2021 r. na terenie siedziby Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Osoby uczestniczące w sadzeniu mogły zabrać ze sobą dostarczone sadzonki i posadzić w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Dostarczane w ramach projektu sadzonki pochodzą ze szkółki Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych z siedzibą w Moszczenicy.


Projekt „Zazieleniamy Łódzkie” pozwoli zwiększyć ilość terenów zielonych, poprzez co może przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a z pewnością pozytywnie wpłynie na estetykę lokalnych krajobrazów.

Tekst: Mateusz Starnowski