Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Święto to obchodzone jest w ponad stu krajach w tym również w Polsce.
    Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu uświadomienie nam wszystkim głównych problemów ekologicznych naszych czasów i zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań.

W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat charakter realizowanych w tym dniu inicjatyw wielokrotnie się zmieniał, ale wszystkim w sumie chodziło o to samo: o budowanie
partnerstwa nie tylko wśród ludzi, ale także – a może nawet przede wszystkim – między żyjącymi na naszej planecie gatunkami.

fot.1

Czym jest środowisko? Środowisko to ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących
na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.

Wszyscy żyjemy w środowisku.  Rozwój cywilizacji bezpośrednio wiąże się z rozwojem najbliższego nam środowiska naturalnego.

fot.2

   Człowiek ma decydujący wpływ na to w jakim środowisku będzie żył, ale pamiętać trzeba, że nie jesteśmy na świecie sami, nasze działania mają istotne znaczenie
na byt wszystkich istot zamieszkujących  Ziemię. To od naszych działań zależy jak wyglądać będzie środowisko jutro, pojutrze i za 100 lat. należy o tym pamiętać i
dokładać jak największych starań, żeby stan naszej planety nie pogarszał się. Wpływamy na środowisko w każdej godzinie i poprzez codzienne wybory kształtujemy
jakość naszego życia. To od nas zależy, czy świadomie obchodzimy się z wodą i energią, czy dbamy o innych mieszkańców Ziemi, o stan powietrza, gleb, wód, czy
śmiecimy i co po sobie zostawimy. Każdy dzień naszego życia kształtuje oblicze Ziemi. Codziennie, na każdym kroku podejmujemy decyzje, które wpływają na kondycję
planety.

fot.3

    Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego realizuje wciąż nowe projekty promujące ochronę środowiska, zapoczątkowany w 2020 roku projekt
"Owoce Pamięci" obejmuje szereg działań związanych z zachowaniem tradycyjnych odmian drzew owocowych, obecnie rozpoczęliśmy projekt przyrodniczy
"Zazieleniamy Łódzkie", który polega na dosadzaniu na terenie województwa łódzkiego drzew i krzewów w celu zwiększenia ilości terenów zielonych, a także
przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

   Wystarczy samemu podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego, jak na przykład posprzątać okolicę, posadzić drzewo
czy skorzystać z roweru zamiast samochodu.

 Opr. DWB
 Zdj. DWB