20 października - Dzień Krajobrazu w Polsce.

 

Polska ratyfikowała w 2004 roku Europejską Konwencję Krajobrazową. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. To szczególnie ważne zagadnienie szczególnie na terenach parków krajobrazowych. Wpisując się więc w ideę ochrony krajobrazu parki krajobrazowe już po raz trzeci przyłączają się do święta zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Polsce. W tym roku zapraszamy na szereg imprez organizowanych przez parki na terenie całego województwa łódzkiego. Szczegóły w załączniku.

 pdfwydarzenia_dzień_krajobrazu_zpkwl.pdf94.04 KB

 

K.Krakowska