W dniu 25 stycznia wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Przedborzu włączyliśmy się w coroczną akcję Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pod nazwą Ptakoliczenie.

Miała ona charakter spaceru edukacyjnego połączonego z obserwacją i rozpoznawaniem napotkanych ptaków. Podczas spaceru ulicami miasta, wzdłuż Pilicy oraz w parku miejskim udało się zaobserwować następujące gatunki ptaków: mazurek, kawka, synogarlica, kaczka krzyżówka, czyż, gawron i sikora modra. Składamy serdecznie podziękowania dla uczniów i opiekunów szkoły w Przedborzu za udział w tegorocznym ptakoliczeniu.