Skocz do treści

Autokarem w łódzkie: wizyta w Sulejowskim Parku Krajobrazowym

Bolimowski PK   \   Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zapraszają wszystkich zainteresowanych na wycieczkę autokarową z przewodnikiem do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, która odbędzie się 23 października 2015 roku.

Wyjazd odbędzie się w ramach projektu „Poznać chronione 2015” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

<strong>logo WFOSiGW w Łodzi</strong> <strong>logo ZPKWŁ</strong>

Koszty przejazdu autokarem w obie strony pokrywa Organizator. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do opłacenia ubezpieczenia w wysokości 1,50 zł/os. (oraz wpisania się na listy obecności wraz z potrzebnymi danymi do ubezpieczenia). Prowiant należy zabrać we własnym zakresie. W trakcie wycieczki przewidziana jest przerwa na jego spożycie.

Poniżej przedstawiamy program wycieczki:

  • Wyjazd ze Skierniewic (8:00)
  • Sulejów: Historia miasta i przemysłu. Kościół pw. św. Floriana w Sulejowie z 1903 roku powstał w miejscu starszych budowli z lat 1184 i z roku 1640. Trójnawowa budowla na planie prostokąta została wzniesiona w stylu neogotyckim wg projektu Feliksa Nowickiego. Do cenniejszych zabytków znajdujących się w świątyni należą: gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1420 r., późnobarokowe ołtarze boczne pochodzące z końca XVIII w., empirowa chrzcielnica z początku XIX wieku oraz dzwon z renesansowym ornamentem z 1654 r.
  • Sulejów Podklasztorze: Opactwo Cystersów na Podklasztorzu (obecnie dzielnica Sulejowa) należą do najlepiej zachowanych w Europie klasztornych założeń obronnych. Zabudowania tworzą nieregularny wielobok powstały w efekcie nakładania się na siebie obiektów powstałych od XIII do XIX wieku. Najcenniejszym obiektem jest kościół późnoromański NMP i Tomasza Kantuaryjskiego zbudowany w latach 1213-1232. Wewnątrz zachowało się wyposażenie barokowe i rokokowe z XVII i XVIII w. Do kościoła przylega późnoromański kapitularz którego sklepienie opiera się na jednej kolumnie umieszczonej pośrodku sklepienia, obecnie w krużgankach i kapitularzu mieści się muzeum. Na zespół obronny opactwa składają się mury obronne oraz sześć wież.
  • Smardzewice: Zbiornik Sulejowski utworzony został w 1973 roku w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy pod Smardzewicami. Betonowo-ziemna zapora ma długość 1200 m i wysokość 16 m. Powierzchnia zbiornika wynosi 2700 ha, długość 17,1 km, maksymalna szerokość 2,1 km, średnia głębokość 3,3 m. Długość linii brzegowej wynosi 58 . Zalew jest jednym z największych akwenów wodnych w środkowej Polsce.
  • Tomaszów Rez. Niebieskie Żródła: rezerwat wodno-krajobrazowy o pow. 28,77 ha, utworzony w 1961 r. Jest to najlepiej znany i najczęściej odwiedzany rezerwat w Polsce Środkowej. Głównym przedmiotem ochrony jest zespół wywierzysk, pięknych i malowniczych źródeł krasowych, wraz z rozlewiskami utworzonymi przez kanały odpływowe. Wywierzyska znajdują się w południowo-zachodniej części rezerwatu. Źródła biją z wydajnością około 80 l/sek. w dnie, w dwóch nieckowatych akwenach, około 2,5 m i 4,5 m pod powierzchnią wody. Na wodach cały czas można obserwować kaczkę krzyżówkę Anas platyrhynchos, mniej liczną czernicę Aythya fuligula, a także łabędzia niemego Cygnus olor.
  • Małe Groty: Groty Smardzewickie, położone na prawym brzegu Pilicy. Zostały one wydrążone w tym samym złożu i w tych samych celach co „Groty Nagórzyckie”. Piaskowcowe złoże łączące obydwa wyrobiska do dzisiaj jest widoczne w postaci skalistego dna Pilicy. Sąsiadujące z rzeką, skaliste zbocze, było kiedyś nazywane również „Skałkami” i „Jaskiniami”, a dzisiaj nosi nazwę również „Małych Grot”.
  • Skansen rzeki Pilicy: Muzeum ze stałymi i czasowymi ekspozycjami , obrazującymi bogactwo dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Pilicy i Nadpilicza. U podnóża młynu eksponowana jest największa w kraju kolekcja kamieni młyńskich, licząca już ponad 30 okazów, pochodzących z nieistniejących już młynów wodnych w dorzeczu Pilicy. Osobny, dział skansenu tworzą wydobywane z Pilicy od 1988 r. pojazdy pancerne z czasów II wojny światowej i inne zabytki militarne. Skansen gromadzi także okazy dawnego szkutnictwa i rybołówstwa ludowego, a także eksponaty związane z bogatą tradycją spławów drewna na Pilicy oraz sportami wioślarskimi. Oddzielny dział skansenu stanowi bogata już kolekcja zabytkowych łodzi i kajaków.
  • Nagórzyce Groty: Groty to pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego, wydobywanego do potrzeb budowlanych i hutniczych w XVIII stuleciu i na początku XIX wieku. Duże Groty składają się z licznych korytarzy, wnęk i sal powstałych w trakcie procesu wydobywania piasku. Każda komora nosi inną nazwę, np. Boczna, Borsucza, Ciemna, Jeziorna, Niedźwiedzia, Taneczna, Złodziejska. Największe wyrobisko zwane "salą królewską" ma 30 m długości, 25 m szerokości, 3 m wysokości. Groty przestały być eksploatowane w XIX w. Podziemna trasa o długości ok. 160 metrów biegnąca przez dawną kopalnię piaskowca kredowego wydobywanego do celów budowlanych i hutniczych w XVIII i XIX wieku.
  • Powrót do Skierniewic (wyjazd około godziny 15:00, przyjazd do Skierniewic około godziny 17:00)

Miejsce zbiórki: Skierniewice, parking przed kościołem Garnizonowym (Parafia Wojskowa p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) przy Placu Jana Pawła II.

Zbiórka: 7:30

Wyjazd: 8:00

Powrót: 16:30-17:00

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy na wycieczkę oraz zbieranie składki na ubezpieczenie odbywają się w Towarzystwie Przyjaciół Skierniewic (ul. Floriana 4, 96-100 Skierniewice, tel. 46 833 44 71, [javascript protected email address]), u Pani dyrektor Izby Historii Skierniewic – Anny Majdy-Baranowskiej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie wycieczki.

Oprac.K. Nowak

 <strong>Panorama Opactwa Cystersów w Sulejowie</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i>
Łódzkie promuje