W dniu 07.09.2019 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się impreza o nazwie „Mixer Regionalny”. Nie zabrakło na niej stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, na którym pracownicy parków rozprowadzili kilkaset sadzonek drzew i krzewów, we ramach akcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego „ 100 tys. drzew na 100 – lecie województwa Łódzkiego”. Były one wręczane osobom, które wzięły udział w konkursach o tematyce przyrodniczej - głównie ptasiej, zgodnie z akcją ZPKWŁ „Rok 2019 rokiem ptaków”. W konkursach wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie młodzież i dzieci.


Jednocześnie pracownicy parków udzielali fachowych porad na temat: gdzie i jak sadzić otrzymane drzewka i krzewy i jak o nie dbać. Udzielali informacji o przepisach dotyczących ochrony przyrody, obowiązujących na obszarach szczególnie chronionych jak: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty, czy obszary „Natura 2000”. Zainteresowani turystyką otrzymywali mapki i wydawnictwa z atrakcjami turystycznymi i szlakami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi na terenach ZPKWŁ.

Oprac. J. Sadzewicz