Monitoring nietoperzy w BPK

W połowie lutego wspólnie z pracownikami SGGW - prof. Grzegorzem Lesińskim i Krzysztofem Janusem - zinwentaryzowaliśmy piwnice w północnej strefie BPK w poszukiwaniu zimujących w nich nietoperzy.

Dzięki uprzejmości Pani kurator i zaangażowaniu pracowników Muzeum w Nieborowie i Arkadii, skontrolowane zostały trzy obiekty zlokalizowane na terenie muzeum. Znaleziono łącznie 19 osobników nietoperzy z następujących gatunków: gacek brunatny, gacek szary, nocek Natterera.

 

Oprac. A. Pruszkowska