1 copy copyW dniach 22-24 marca 2017 r. w Ośrodku Turystyki Kajakowej, Rowerowej i Wypoczynku „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich odbywał się wojewódzki finał XVI edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski wraz z "Zieloną Szkołą".

W pierwszym dniu „Zielonej Szkoły” (22.03.) w programie zajęć przewidzieliśmy liczne warsztaty przyrodnicze, m.in. ornitologiczne i zielarskie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ekologiczno-artystyczne, podczas których uczestnicy wykonali własne, niepowtarzalne torby lniane z motywami kwiatowymi. Po zajęciach warsztatowych udaliśmy się w teren na spacer edukacyjny po Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Podziwialiśmy starorzecze Rawki oraz rzekę Korabiewkę z fragmentem zachowanego grądu i licznymi śladami bytowania bobrów. Natrafiliśmy też na kwitnące wawrzynki wilczełyko o pięknych i pachnących różowych kwiatach. Ostatnią częścią zajęć edukacyjnych w tym dniu były prezentacje o parkach krajobrazowych ZPKWŁ, zaprezentowane przez koordynatorów parkowych konkursu.

W drugim dniu „Zielonej Szkoły” (23.03.) zorganizowano całodniową wycieczkę autokarową. Odwiedziliśmy Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, gdzie mogliśmy zapoznać się z zawodem i narzędziami pracy garncarza, wysłuchać opowieści o ich historii, jak i spróbować własnych sił na kole garncarskim. Następnie zobaczyliśmy rezerwat Rawka, powołany w celu zachowania w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej z krajobrazem jej doliny oraz środowiskiem życia wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin. Obserwowaliśmy kwitnące przylaszczki oraz żerujące żurawie. Poza walorami przyrodniczo-krajobrazowymi nie zabrakło tu też elementów historii – dotarliśmy do pomnika powstańców styczniowych w Joachimowie-Mogiłach, gdzie wysłuchaliśmy informacji o toczonych w tych okolicach krwawych walkach. Kolejnym przystankiem na trasie naszej wycieczki był Zespół Pałacowo-ogrodowy w Nieborowie, gdzie zwiedziliśmy słynny pałac Radziwiłłów oraz ogród w stylu francuskim z parterami kwiatowymi, labiryntami, szpalerami grabowo-lipowymi, aleją lipową oraz wieloma rzeźbami i zdobieniami. Następnie udaliśmy się do Wólki Łasieckiej – miejsca, gdzie Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody stworzyli sztuczne kryjówki dla gniewosza plamistego – gatunku gada zagrożonego wyginięciem. W drodze powrotnej zwiedziliśmy rezerwat Kopanicha, utworzony w celu zachowania w dolinie Rawki lasu naturalnego pochodzenia z mozaiką zróżnicowanych zbiorowisk leśnych. Poznaliśmy historię rezerwatu oraz gatunki chronione w nim występujące. Zobaczyliśmy też budkę lęgową typu E dla puszczyka i dowiedzieliśmy się o jego ochronie.

W trzecim dniu (24.03.) odbył się finał wojewódzki konkursu. W eliminacjach brało udział 7 drużyn reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe województwa łódzkiego. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została drużyna z Gimnazjum w Krasociniereprezentująca Przedborski Park Krajobrazowy w składzie: Weronika Stablewska, Adrian Marcinkowski, Leonard Pełka, Jakub Pasiński pod merytoryczną opieką Pani Iwony Duszy.

Pozostałe miejsca prezentowały się następująco:

II miejsce - Publiczne Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dąbrowie nad Czarną,

III miejsce - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy,

IV miejsce - Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939r. w Wierzchlesie,

V miejsce - Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu,

VI miejsce - Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku,

VII miejsce - Publiczne Gimnazjum w Konopnicy.

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

- Beata Koło (Naczelnik w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi),

- Piotr Ligocki (główny specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi),

- Bohdan Cezary Dzierżek (z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi),

- Ewa Czarnecka (Kierownik Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).

Nie zabrakło także mediów – wydarzenie relacjonowano w radio Łódź.

Organizacja „Zielonej Szkoły” w ramach IV etapu XVI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” była możliwa dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Działanie to zostało również objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim drużynom gimnazjalnym oraz ich opiekunom za pracę i zaangażowanie włożone w przygotowania do konkursu. Pracownikom ZPKWŁ dziękujemy za pomoc w organizacji kolejnych etapów konkursu w swoich PK i finału wojewódzkiego. Drużynie zwycięskiej życzymy natomiast dalszych sukcesów w finale krajowym konkursu, który odbędzie się na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

K. Nowak, K. Pira