Wakacje już rozpoczęte i nowy sezon turystyczny przed nami. Słoneczna aura sprzyja organizacji różnych form turystyki m.in. organizacji spływów kajakowych po rzece Rawce. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.Ustawa ta określa m.in. warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych.

Art. 7 (wyciąg)

Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego.

Art. 35.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.

W związku z powyższym prowadzone będą patrole Policji i Służby Parku w celu kontroli trzeźwości kajakarzy.

Taka kontrola odbyła się w dniu 1 lipca 2017 r. Prosimy o zachowanie trzeźwości na wodzie i zasad bezpiecznego pływania.

PONADTO INFORMUJEMY, IŻ RZEKA RAWKA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI JEST REZERWATEM PRZYRODY.

Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY WYNIKA, IŻ ZABRANIA SIĘ:

Art. 15) RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO, NARCIARSKIEGO I JAZDY KONNEJ WIERZCHEM, Z WYJĄTKIEM SZLAKÓW I TRAS NARCIARSKICH WYZNACZONYCH PRZEZ DYREKTORA PARKU NARODOWEGO, A W REZERWACIE PRZYRODY – PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA;

Art. 27) ORGANIZACJI IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH – W PARKU NARODOWYM BEZ ZGODY DYREKTORA PARKU NARODOWEGO, A W REZERWACIE PRZYRODY BEZ ZGODY REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA.Henryk Bałut

Gł. specjalista ds. turystyki i rekreacji

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Odział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego