15 i 16 października 2018 roku w Parku Miejskim w Skierniewicach obchodziliśmy Święto Drzewa z Przedszkolem Małych Odkrywców w Skierniewicach. Łącznie 122 przedszkolaków poznawało gatunki drzew, obserwowało liście i tworzyło z nich barwne jesienne bukiety. Poszukiwaliśmy ptasich gniazd i dziupli oraz rozmawialiśmy o zwierzętach, które zamieszkują drzewa. Udało się nam spotkać wiewiórkę oraz dzięcioła zielonego.

Oprac. K. Nowak