Skocz do treści

Dni Natury w Gminie Bolimów

Bolimowski PK   \   Aktualności

Zapraszamy na Dni Natury w Gminie Bolimów!

Pierwsza impreza z tego cyklu odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku w miejscowości Joachimów-Mogiły i w Bolimowie. Adresatami wydarzenia są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. W ramach tego działania, w które zaangażowany jest Zarząd Skierniewickiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody, Urząd Gminy Bolimów, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Odział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, odbędą się przyrodnicze lekcje w terenie, konkursy wiedzy przyrodniczej oraz ognisko integracyjne.

Zapraszamy do uczestnictwa! (Decyduje kolejność zgłoszeń, których dokonywać można pod numerem telefonu 608 35 96 50, osoba przyjmująca zgłoszenia: Anna Traut-Seliga, członek Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach.)

Cała akcja jest częścią dużego, ogólnopolskiego projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki” wprowadzonego w życie przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie. Celem projektu jest promowanie wybranych polskich gmin w oparciu o walory obszarów Natura 2000, które znajdują się w ich granicach. Obszarem wytypowanym do promowania Gminy Bolimów jest obszar Natura 2000 Dolina Rawki. Rawka jest jedną z najcenniejszych rzek Polski Środkowej, prawdziwą ostoją różnorodności biologicznej. W jej dolinie występuje wiele gatunków i siedlisk przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla Unii Europejskiej, co zdecydowało o włączeniu doliny Rawki do sieci obszarów Natura 2000, w ramach ogólnoeuropejskiego programu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

W ramach projektu wybrano Znak Natury gminy Bolimów, swoistą maskotkę obszaru Natura 2000 Dolina Rawki. W głosowaniu internetowym mieszkańcy i sympatycy gminy wytypowali na Znak Natury piękną ważkę zalotkę większą. Naklejki i koszulki z jej wizerunkiem będzie można zdobyć w ramach obchodów dni Natury 2000 w gminie Bolimów.

Dzięki projektowi „Znak Natury” więcej osób ma szansę przekonać się, iż Obszar Natura 2000 dolina Rawki jest ważnym turystycznym atutem niezwykle interesującej pod względem przyrodniczym i kulturowo-historycznym gminy Bolimów.

Kolejna edycja Dni Natury 2000 w Gminie Bolimów już 26 lipca, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Rzemiosł Dawnych, o czym będziemy jeszcze informować.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Liga Ochrony Przyrody

Oprac. Anna Traut-Seliga

 <strong>Znak Natury Gminy Bolimów - Zalotka większa</strong><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje