Skocz do treści

Dzień Krajobrazu w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

Bolimowski PK   \   Aktualności

Z okazji Dnia Krajobrazu na trenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego odbyły się zajęcia terenowe. Dzieci i młodzież porównywali krajobrazy: naturalny, kulturowy i antropogeniczny.
Wśród krajobrazów naturalnych zobaczyli: leśny z okolic Skierniewic, obszaru Natura 2000 –Dolina Rawki, rezerwatu przyrody Rawka, pomniki przyrody. Krajobraz kulturowy obserwowano w: Nieborowie i pałacu Radziwiłłów z parkiem, na rynku w Bolimowie, przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Joachimowie – Mogiłach, na cmentarzu wojennym w Kolonii Bolimowskiej Wsi.
Podczas oglądania krajobrazów antropogenicznych (autostrada A2 z przejściami dla zwierząt oraz MOT w Michałówku, droga 705 wraz ze ścieżką rowerową) dyskutowano na temat wpływu tego sposobu zagospodarowania terenu na człowieka i przyrodę. Poruszany był problem migracji zwierząt i barier ekologicznych. Porównywano autostradę A2 i towarzyszące jej przejście dla zwierząt z tymi jakie buduje się np. w Holandii czy Australii. Hałas płynący z autostrady zmusił uczestników do szybkiego opuszczenia tego miejsca. Podczas zajęć rozmawiano również o tym co można objąć ochroną w formie pomnika przyrody, jaki jest proces jego ustanawiania, kto i jak może zgłosić drzewo na pomnik przyrody.
Uczestnicy podczas zajęć wykonywali fotografie poszczególnych h typów krajobrazu, które następnie posłużą do przygotowania wystawy z okazji Dnia Krajobrazu.

Oprac. A. Pruszkowska

 <strong>Dzień Krajobrazu - autostrada A2</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzień Krajobrazu - Bolimów</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzień Krajobrazu - dolina Rawki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzień Krajobrazu - dolina Rawki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzień Krajobrazu - dolina Rawki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzień Krajobrazu - dolina Rawki</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje