Skocz do treści

Dzień Krajobrazu w Skierniewicach

Bolimowski PK   \   Aktualności

Pierwotne znaczenie słowa „krajobraz” odnosiło się do względów estetycznych. W takim kontekście pojawia się ono w Księdze Psalmów określając piękny widok na Jerozolimę z pałacem Króla Salomona. Przynajmniej od X wieku termin „krajobraz” – landschaft używany był na terenie Niemiec. Oznaczał początkowo obszar, a później był stosowany do określenia charakteru tego obszaru.
Dziś funkcjonuje w wielu dziedzinach naukowych m.in. biologii, geografii, architekturze, malarstwie, określając zespół typowych cech danego terenu.
Podpisana 20 października 2000 Europejska Konwencja Krajobrazowa podkreśla, iż jakość i różnorodność krajobrazów europejskich stanowi wspólny zasób jednocześnie zobowiązuje państwa członkowskie do współpracy na rzecz ich ochrony, gospodarki i planowania. Realizując te zobowiązania Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła w tym roku 20 października Dniem Krajobrazu.
Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego obchodził to święto wraz z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach. Pracownik Oddziału wygłosił prelekcję dotyczącą: roli form ochrony przyrody w ochronie krajobrazu w Polsce, przykładów niszczenie krajobrazu z naszego najbliższego otoczenia oraz skutkach tego również tych przyrodniczych (zanieczyszczenie środowiska, spadek różnorodności biologicznej), a także sposobów łagodzenia antropogenicznych zmian krajobrazu.
Licealiści przygotowali wystawę dotyczącą krajobrazu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolicy Skierniewic.

Oprac. A. Pruszkowska

 <strong>Dzień Krajobrazu w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Czarnołęcka</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzień Krajobrazu w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Czarnołęcka</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzień Krajobrazu w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Czarnołęcka</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje