Skocz do treści

Inauguracja VII Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

Bolimowski PK   \   Aktualności

VII Festiwal Nauki pod hasłem : BIOGOSPODARKA PROMUJE ŁÓDZKIE

 <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)W dniu 20 maja 2015 r. odbyła się inauguracja 7 Festiwalu Nauki na Państwowej WSZ w Skierniewicach oraz uroczyste posiedzenie Senatu z racji 10-lecia uczelni, w którym wzięli udział również rektorzy innych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce oraz przedstawiciele innych uczelni współpracujących ze Szkołą. Podczas uroczystości wręczono medale i odznaki osobom, które położyły największe zasługi dla utworzenia i działania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. W tym zacnym gronie znalazł się Hieronim Andrzejewski - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach” W ten elegancki sposób zaakcentowano wieloletnią współpracę parków krajobrazowych województwa łódzkiego z Państwową Wyższą szkołą Zawodową w Skierniewicach. W dalszej części uroczystości dyrektor Hieronim Andrzejewski wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Znaczenie parków krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju województwa łódzkiego”.

Warto podkreślić, iż autorką loga obecnego Festiwalu Nauki jest p. Kinga Nowak – pracownik Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, współpracującego ze Szkołą od początku jej istnienia.

Uroczystością towarzyszyła nowa wystawa ilustrująca walory kulturowe Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz wystawa fotografii Zbigniewa Gradowskiego pt. „Młyny na rzece Rawce”. Warto zauważyć, iż Zbigniew Gradowski jest autorem pocztówek wydanych z okazji uzyskania przez Rawkę tytułu Rzeki Roku 2014.

Oprac. S. Pytliński i A. Pruszkowska

 <strong>Logo VII Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>JM Rektor PWSZ wręcza odznakę Dyrektorowi ZPKWŁ Hieronimowi Andrzejewskiemu</strong><br /><i>fot. Zbigniew Gradowski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>JM Rektor PWSZ wręcza odznakę Dyrektorowi ZPKWŁ Hieronimowi Andrzejewskiemu</strong><br /><i>fot. Zbigniew Gradowski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wykład inauguracyjny Dyrektora ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. Zbigniew Gradowski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wystawa Młyny na Rzece Rawce</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Odznaki Zasłużony dla PWSZ w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Odznaka Zasłużony dla PWSZ w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje