Skocz do treści

"Kolorowa Lokomotywa" dla dzieci i młodzieży

Bolimowski PK   \   Aktualności

1 lipca "Kolorowa lokomotywa" połączyła Łódź z ważnymi miastami regionu. Ponad tysiąc dzieci z całego województwa łódzkiego bierze udział w jednym z największych regionalnych projektów artystyczno-ekologicznych w Polsce.

Ideą projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia, skierowanej do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego. Na projekt składają się warsztaty, konkursy, projekcje filmowe, prelekcje, wycieczki. Nazwa projektu nawiązuje do tuwimowskiej "Lokomotywy", z całą jej barwnością, złożonością i bogactwem zdarzeń. W realizowanym projekcie każde postępujące po sobie spotkanie artystyczne to kolejny wagon kolorowej lokomotywy.

Przez trzy miesiące dzieci z województwa łódzkiego będą uczestniczyły w trzech rodzajach warsztatów, z których dwa będą miały miejsce w parkach krajobrazowych należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Dzięki temu dzieci i młodzież województwa łódzkiego będą mogły poznać piękno regionu, w którym żyją. Przy okazji wycieczek dzieci zdobędą wiedzę na temat przyrody i jej ochrony oraz inspirację do działań artystycznych. Dla uczestników projektu rozpisane zostaną trzy konkursy: plastyczny pn. "Przyroda wokół nas", sztuki ludowej rękodzieła pn. "Sztuka bliska naturze" i fotograficzny pn. "Natura oczami dziecka". Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane na Wystawie Finałowej w Galerii Kawiarnia Łódzkiego Domu Kultury.

Organizatorem projektu jest Łódzki Dom Kultury we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Łowickim Ośrodkiem Kultury, Wieluńskim Domem Kultury, Miejskim Domem Kultury w Opocznie, Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Zespołem Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, Młodzieżowym Domem Kultury w Sieradzu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pabianicach, Ośrodkiem Kultury Tkacz w Tomaszowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Tomaszowie, Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury w Tomaszowie, Urzędem Miasta oraz Domem Kultury w Zelowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Mniszkowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Skierniewicach i Miejskim Domem Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt zatytułowany "Kolorowa lokomotywa" realizuje Łódzki Dom Kultury we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz 12 ośrodkami kultury w regionie. Wartość projektu to około 400 tys. zł, z czego 270 tys. pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje