Skocz do treści

Kolorowa Lokomotywa w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniu 4 lipca 2014 roku do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wyruszyła "Kolorowa Lokomotywa" - druga edycja projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego.

 <strong>kolorowa lokomotywa</strong>

Podobnie jak w zeszłym roku zajęcia dla uczestników projektu składały się ze spaceru edukacyjnego po terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, a następnie z części warsztatowej.

Dzieci uczyły się orientacji w terenie, wyznaczania stron świata, odczytywania ważnych informacji z mapy, rozpoznania szlaków turystycznych, jak i gatunków napotkanych roślin i zwierząt. Dowiedziały się czym są obszary chronione, takie jak parki krajobrazowe czy też rezerwaty przyrody. Powiadomione zostały też o zakazach panujących na obszarach leśnych i chronionych.

Oprac. K. Nowak

 <strong>kolorowa lokomotywa</strong> <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje