Skocz do treści

Konferencja „Rola parków krajobrazowych w rozwoju biogospodarki Województwa Łódzkiego”

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniu 21 maja 2015 roku w ramach VII Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odbyła się konferencja pn.: "Rola parków krajobrazowych w rozwoju biogospodarki Województwa Łódzkiego".

Wygłoszone zostały następujące wykłady:

- "Biogospodarka - czym jest?" – prof. Andrzej Kononowicz, Uniwersytet Łódzki,

- „Czas na biogospodarkę” – Jacek Skwierczyński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,

– „Parki krajobrazowe województwa łódzkiego” – Hieronim Andrzejewski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,

– „Życie w parku krajobrazowym – korzyści i trudności” – Anna Traut-Seliga, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach,

– „Biogospodarka szczególna – inżynieria bobrza” – Mariusz Glubowski, zoolog,

– „Zazielenienie” w parku krajobrazowym – PROW 2014 – 2020" – Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju,

– „Jak wykorzystać potencjał miejsca, czyli spowiedź praktyka” – Margarita Kahan, gospodarstwo agroturystyczne Esterka,

Po części wykładowej uczestnicy konferencji uczestniczyli w szerego warsztatów:

  • „Rękodzieło w gospodarstwie agroturystycznym” (prowadząca: Małgorzata Stańczak),
  • „Etnobotanika w służbie biogospodarki” (prowadząca: Margerita Kahan),
  • „Rozwój firmy edukacyjno-turystycznej na terenie przyrodniczo cennym, prawnie chronionym” (prowadząca: Anna Litwin),
  • „Oleje bite – przedsiębiorstwo na skraju Puszczy Bolimowskiej” (prowadzący: Witold Wasilewski),
  • „Pszczelarstwo – gdy jakość środowiska ma wpływ na biznes” (prowadzący: Wojciech Pruszkowski)

Poniżej fotorelacja z konferencji.

Oprac. K. Nowak

 <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje