Skocz do treści

Konkurs EKOBELFRY

Bolimowski PK   \   Aktualności

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu „EKOBELFRY" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 95.000,00 zł.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

- EkoBelfer - nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;

- EkoSzkoła - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2012/2013.

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 30 września 2013 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie:

www.zainwestujwekologie.pl

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje