Skocz do treści

Konkurs na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi realizacji przez doktorantów prac badawczych służących ochronie środowiska

Bolimowski PK   \   Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach dziedziny Badania Naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska ogłasza:

Konkurs na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi realizacji przez doktorantów prac badawczych służących ochronie środowiska

Wnioski o dotację można składać w terminie do dnia 29 listopada 2013r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Regulamin konkursu i wniosek dostępne na stronie:http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_na_dotacje_funduszu/article,1230,1,1.html

 <strong>WFOŚiGW w Łodzi - logo obowiązujące do końca 2013 r.</strong>
Łódzkie promuje