Skocz do treści

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Bolimowski PK   \   Aktualności

Zapraszamy do udziału w II edycji "Konkursu na najlepszą pracę magisterską" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Ogółem przewidywana pula nagród wynosi 60.000,00 zł.

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2012/2013, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach: Nauk ekonomiczno-społecznych; Nauk przyrodniczych; Nauk technicznych.

Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych: budownictwo pasywne i odnawialne źródła energii innowacje w zakresie ochrony środowiska; gospodarka odpadami; ochrona obiektów cennych przyrodniczo i planowanie przestrzenne; wspólnotowy Sustem Ekozarządzania i Audyt (EMAS), systemy zarządzania środowiskowego.

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 25 października 2013 r.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje