Skocz do treści

Łódzką Koleją Aglomeracyjną do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Bolimowski PK   \   Aktualności

16 sierpnia 2014 roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna zawitała do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z grupą około 250 turystów z województwa łódzkiego.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania parku romantycznego w Arkadii. W trakcie spaceru dowiedziano się krótkiej historii parku, oglądano sztuczne ruiny jak i florę parku.
Następnie przejechano do pałacu i parku w Nieborowie, gdzie oglądano bogato wyposażone wnętrza, najstarsze posadzone w Polsce platany, regularny park francuski z barwnymi parterami kwiatowymi, szpalerami grabowo-lipowymi i starą aleją lipową.

Po zwiedzeniu Muzeum w Nieborowie i Arkadii grupy rozdzieliły się na 2 trasy.

Trasa I

Część turystów udała się do Bolimowa, gdzie zwiedzano rynek oraz kościół pw. św. Anny. Odbyła się tu również prelekcja na temat ataków gazowych z czasów I wojny światowej. Kolejnym punktem była miejscowość Joachimów-Mogiły, gdzie zobaczono mauzoleum żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej i pomnik powstańców styczniowych. Po wykładzie na temat walk nad Rawką uczestnicy wyjazdu przeszli wysokim brzegiem Rawki nad jedną z „oberwanek”. Mieli okazję obserwować meandrującą rzekę, malowniczą dolinę i przepływających kajakarzy . Pracownicy BPK wygłosili prelekcję na temat rezerwatu Rawka i walorów przyrodniczych tego obszaru. Na zakończenie odbył się krótki biwak w Letniej Przystani Lecha, gdzie była możliwość zobaczenia zbiornika Joachimów Ziemiary – miejsca żerowania i ostoi wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i drapieżnych.

Trasa II

Druga cześć turystów przejechała do rezerwatu Polana Siwica, gdzie pracownicy BPK wygłosili prelekcję na temat walorów przyrodniczych tego obszaru. Po spacerze wzdłuż Siwicy odwiedzano kilka dworów szlacheckich z ciekawymi parkami dworskimi (Pamiętna, Kamion, Suliszew, Trzcianna Doleck). Kolejnym punktem programu było gospodarstwo agroturystyczne Esterka, gdzie odbył się krótki biwak.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za wspólną podróż i zachęcamy do zwiedzania parków krajobrazowych województwa łódzkiego!

Oprac. K. Nowak

 <strong>mauzoleum - Joachimów-Mogiły</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>pomnik powstańców styczniowych - Joachimów-Mogiły</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>"obserwanka" nad Rawką</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>prelekcja na temat rezerwatu Rawka</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>zbiornik Joachimów Ziemiary</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>zbiornik Joachimów Ziemiary</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park romantyczny w Arkadii</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park romantyczny w Arkadii - Świątynia Diany</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park romantyczny w Arkadii - Akwedukt</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park romantyczny w Arkadii - Przybytek Arcykapłana</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park romantyczny w Arkadii - Łuk Kamienny</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park romantyczny w Arkadii - Dom Murgrabiego</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park romantyczny w Arkadii - Grota Sybilli</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>pałac w Nieborowie</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park w Nieborowie - partery kwiatowe</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park w Nieborowie - platan</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>park w Nieborowie - aleja lipowa z trawnikiem dywanowym</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>biwak w Esterce</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>biwak w Esterce</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje