W Spalskim Parku Krajobrazowym zimowe „Ptakoliczenie” w tym roku odbyło się w Inowłodzu, gdzie na niewielkim obszarze może spotkać dużą różnorodność gatunkową ptaków. Prócz gatunków związanych z osiedlami ludzkimi, można zobaczyć również gatunki związane z wodą czy z lasami.

W trakcie spaceru udało się odnotować 22 gatunki ptaków. Niestety nie udało się zaobserwować gawrona, ale były wróble, które również na wsiach robią się coraz rzadszym widokiem. Z gatunków rzadko spotykanych widzieliśmy samicę rożeńca na pobliskiej Pilicy. Choć dużą radość dały obserwacje barwnych grubodziobych czy gilów. Zebrane wyniki zostały przesłane do koordynatora akcji grupy OTOP w cele poszerzenia wiedzy na temat zimujących ptaków w naszym najbliższym sąsiedztwie co jest głównym założeniem "Ptakoliczenia".