Ze smutkiem informujemy, iż 2 grudnia 2020 roku zmarł Pan Jan Miller z Sulejowa - piewca kultury Sulejowa i rzeki Pilicy, historyk, regionalista i artysta samouk, a przy tym oddany społecznik. Jak wspomina Piotr Wypych z-ca dyr. ZPKWŁ: "Pana Jana poznałem na początku XXI wieku, a właściwie to On szukał kontaktu z maszą firmą. Pan Miller był żywą historią Sulejowa, doskonale znał miasto i okolicę, opisywał i badał z wielkim zaangażowaniem małą architekturę sakralną.

Dla mnie jednak był wspaniałym artystą ludowym pozostając pod przemożnym wpływem twórczości innego artysty samouka - Kazimierza Ajsa. Jego rzeźba w drewnie wyróżniała się syntezą i oszczędnością formy - była jedyna i niepowtarzalna - wspaniała! Wielkie wrażenie robiły Jego makiety zabytków techniki dawnego Sulejowa, czy małe drewniane figurki ptaków z wyróżnialnymi cechami każdego gatunku. W tym całym smutku - widzę promyk nadziei w osobie syna Pana Jana - Tomasza Millera, który w ostatnich latach życia ojca zajął się jego spuścizną i kontynuuje Jego dzieło...". (fot. P. Wypych)