W tym roku po raz kolejny liczyłem ptaki zimujące na Pilicy na odcinku od Spały do Żądłowic 15 km rzeki w ramach Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych. Termin tegorocznej akcji zbiegł się w czasie z wystąpieniem prawdziwie zimowych warunków, a takie zwykle sprzyjały występowaniu większej ilości ptaków na Pilicy.

Mimo tylko paru dni mrozu, wiele zbiorników zdążyło już zamarznąć. Chociaż zbiornik Sulejowski długo się opiera i nadal w cofce zbiornika są fragmenty niezamarzniętej wody. Odcinek od Spały do Żądłowic, zwykle obfitował w największą różnorodność gatunkową  i liczebność ptaków na odcinku Pilicy w granicach Spalskiego Parku Krajobrazowego. W tym roku udało się stwierdzić tutaj aż 17 gatunków ptaków wodno-błotnych, z których w sumie było 1321 os. Oczywiście najwięcej było krzyżówek – 1089 os.  Z gatunków nie często spotykanych tutaj o tej porze roku warto wymienić: wodnika, łyskę, 3 krakwy, 4 świstuny, 8 gęgaw i 10 łabędzi krzykliwych. Najciekawsze jednak były moje pierwsze stwierdzenia na terenie Spalskiego PK łabędzi czarnodziobych (2 os. w stadku z łabędziami krzykliwymi) oraz pojedynczej samicy bielaczka. Oba gatunki pojawiają się tylko wyjątkowo na terenie Parku, dlatego ich obserwacja bardzo mnie ucieszyła. Oczywiście piękne zimowe krajobrazy były też warte odnotowania.