Zimowe Ptakoliczenie 2016 organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Przedborskim Parku Krajobrazowym odbyło się we współpracy z trzema gimnazjami z terenu parku. Uczestniczyła w nim młodzież gimnazjalna z Przedborza, Dobromierza i Krasocina.

Łącznie w tegorocznej akcji uczestniczyły 74 osoby. Spacery obserwacyjne prowadzili przewodnicy parkowi, którzy przekazali uczestnikom informację o celach i zadaniach zimowej obserwacji ptaków na terenach zurbanizowanych. Podczas spaceru młodzież posługiwała się atlasami ptaków, kartami obserwacyjnymi i używała sprzętu do obserwacji w postaci lornetek. W ramach tegorocznych działań przeprowadzono krótki instruktarz posługiwania się sprzętem fotograficznym w sporządzaniu dokumentacji zdjęciowej obserwacji ptaków. W wyniku trzech spacerów obserwacyjnych odnotowaliśmy następujące gatunki ptaków:

ptakoliczenie1

Kaczka krzyżówka 100
Gawron 80
Kawka 122
Wróbel 48
Sikora bogatka 20
Synogarlica turecka (sierpówka) 4
Drozd kwiczoł 8
Czyż 10
Gołąb miejski 10
Łabędź niemy 1
Kormoran 4
Jemiołuszka 4
Sroka 2
Sójka 1

 

Opracował: D. Sommerfeld