Skocz do treści

Odsłonięcie grobowca Heleny Radziwiłłowej w Arkadii

Bolimowski PK   \   Aktualności

Po wielu latach starań i zabiegów, w dniu 22 maja br. w leżącym na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ogrodzie romantycznym w Arkadii (gm. Nieborów) odbyło się uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanego Grobowca Heleny Radziwiłłowej na Wyspie Topolowej.

Grobowiec, według projektu Szymona Bogumiła Zuga, na wzór grobowca poety Jana Jakuba Rousseau w Ermenoville, powstał około roku 1785. Inspiratorką była sama księżna Helena, upatrując go na miejsce swego wiecznego spoczynku. Został usytuowany na specjalnie usypanej Wyspie Topolowej w rozlewisku rzeczki Łupi, w południowej części ogrodu arkadyjskiego.

Grobowiec zbudowany z masywnych bloków czarnego marmuru ozdabia biała postać zmarłej kobiety, zapewne samej księżnej Heleny, oraz napisy: „Et in Arcadia ego” (” I ja w Arkadii”) i „J’ai fait l’Arcadie et j’y repose” („Ja stworzyłam Arkadię i ja w niej spoczywam”).

W rzeczywistości księżna Helena spoczęła na wieki w nieborowskim kościele.

Uroczystość odsłonięcia grobowca uświetnił Koncert Arkadyjski w wykonaniu artystów Warszawskiej Opery Kameralnej.

Oprac. S. Pytliński

 <strong>Grobowiec Heleny Radziwiłłowej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Grobowiec Heleny Radziwiłłowej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje