Skocz do treści

Otwarcie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Kowiesach

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniu 10 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach (południowa rubież Bolimowskiego Parku Krajobrazowego)

odbyło się uroczyste otwarcie szkolnej pracowni przyrodniczdej. Powstała ona w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi konkursu "Nasza Eko-pracownia". W ramach uroczystości uczniowie wykonali kilka doświadczeń i skomentowali zademonstrowane nimi zjawiska przyrodnicze.

Oprac. S. Pytliński

 <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong> <strong>otwarcie ekopracowni w SP w Kowiesach</strong>
Łódzkie promuje