W dniu dzisiejszym, czyli 9 kwietnia 2019r. wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr VI/190/19 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Spośród 9 ustanowionych, aż 7 było wcześniej zgłaszanych do objęcia ochroną przez pracowników ZPKWŁ OT PKWŁ, a tym samym 9 z nich znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Nowoustanowione pomniki przyrody dotyczą drzew znajdujących się na terenie ul. Wycieczkowej 86 oraz przy ul. Okólnej 183 i są to: klon jawor, dąb szypułkowy, buk zwyczajny oraz 4 buki zwyczajne odmiany purpurowej.

Niezmiernie cieszy nas ten fakt, uroczyste zawieszenie tabliczki oznaczającej pomnik przyrody nastapi m.in. podczas III Pikniku Pulmonologicznego 8 czerwca 2019r., na co serdecznie już teraz zapraszamy.

Zachęcamy także Państwa do poszukiwań majestatycznych drzew, które warto chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.