W minionym tygodniu pracownicy Oddziału Terenowego PKWŁ po raz kolejny w ramach czynnej ochrony przyrody wykonali zabieg koszenia łąki wokół pomnikowego dębu "Jarosław”.

To piękne i najgrubsze w Parku (ok. 610 cm obwodu) drzewo rośnie we wsi Byszewy na terenie dawnego parku dworskiego.Tegoroczne działania sa kontynuacją projektu czynnej ochrony z 2018 r. - przywracania łąki w sąsiedztwie dębu, który niegdyś samotnie stał na łące nad rzeką Moszczenicą, z biegiem lat niekoszona łąka przekształciła się z zbiorowisko łęgowe. Wyrastające wokół dębu drzewa zaczęły stanowić dla niego konkurencję w dostępie m.in. do światła.

Po wykonaniu zabiegu pomnik prezentuje w pełni swoje walory estetyczne. Wykaszanie łąk w ramach ochrony czynnej, również wokół pomników przyrody jest zabiegiem ochronnym, który trzeba systematycznie powtarzać, aby zapobiec ich zarastaniu.

Tekst. M. Starnowski