Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenie „Grzyby – ukryte piękno mikroorganizmów”, które odbędzie się 29 września 2019 roku w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który mieści się przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi.

Na wydarzenie składać się będą: prelekcja „Zacznijmy od grzybów” oraz spacer edukacyjny po Lesie Łagiewnickim. Eksperci opowiadać będą o okresie panowania grzybów na Ziemi, ich późniejszym rozwoju, o tym jak regulują procesy zachodzące w ekosystemach i dlaczego należy je chronić na równi z roślinami i zwierzętami. Warsztatom towarzyszyć będzie również wystawa okazów grzybów.
Organizatorami wydarzenia są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Katedra Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, Instutut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Fundacja „Biodiversitatis”, Polskie Towarzystwo Mykologiczne.
Wydarzenie jest bezpłatne i adresowane do wszystkich miłośników grzybów.
Prosimy o dostosowanie ubioru do warunków pogodowych.