W niedzielę 29 września 2019 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Katedra Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Fundacja „Biodiversitatis” oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne zorganizowały otwarte dla wszystkich wydarzenie pn. „Grzyby – ukryte piękno mikroorganizmów”.

W ramach popularyzacji wiedzy o grzybach zaprezentowano wystawę, na której można było obejrzeć i dotknąć kilkadziesiąt gatunków świeżo zebranych grzybów. Po na ekspozycji znalazły się grzyby jadalne, w tym te, które mimo przydatności do spożycia, bardzo rzadko goszczą na naszych talerzach. Prezentowano grzyby niejadalne i trujące. Można było zachwycic sie różnorodnościa kształtów i kolorów przedstawicieli królestwa grzybów.

Wystawę uzupełniła interesująca prelekcja pt. „Zaczęło sie od grzybów” atrakcyjnie poprowadzona przez mykologa Sebastiana Piskorskiego.

Po prelekcji cała grupa zainteresowanych osób wzięła udział w spacerze edukacyjnym po Lesie Łagiewnickim, gdzie pośród szeleszczących liści oraz na obumarłych drzewach znaleziono owocniki kilkunastu gatunków grzybów.

Nadzór merytoryczny nad imprezą sprawowała pani dr. hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk.