13 czerwca w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie odbył się konkurs ekologiczny pt. „III Gminna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Stryków 2016”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Stryków. Organizatorem olimpiady był Urząd Miejski w Strykowie. Uczniowie rozwiązując test, musieli wykazać się wiedzą ekologiczną oraz przyrodniczą a także dobrą znajomością jednej z form ochrony przyrody, która znajduje się w granicach gminy, a mianowicie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

1894 ocmrOstatecznie po podliczeniu punktów okazało się, że dla wyłonienia zwycięzców niezbędna jest dogrywka. W jury nie zabrakło pracownika Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.OT PKWŁ chętnie wspiera działania mające na celu popularyzację wiedzy ekologicznej.