Międzynarodowa Noc Nietoperzy jest cyklicznym, corocznym wydarzeniem o zasięgu ogólnoświatowym, odbywającym się wszędzie tam, gdzie znajdą się osoby chcące upowszechniać wiedzę o tych intrygujących ssakach. Pomysł pojawił się w latach 90. XX w. i od tamtego czasu z powodzeniem rozpropagował się w wielu krajach. Celem jaki przyświeca Międzynarodowej Nocy Nietoperzy jest zwracanie uwagi na ogromną rolę, jaką pełnią nietoperze w ekosystemach lądowych (m.in. jako drapieżniki polujące na owady uznawane przez ludzi za szkodniki gospodarcze lub mające znaczenie medyczne, np. komary) oraz wzrastające w wielu regionach świata zagrożenia dla tych ssaków. W tym czasie w różnych miejscach w Europie odbywają się spotkania, wykłady i pogadanki, a także pokazowe odłowy nietoperzy, tak by przybliżyć tę grupę ssaków szerszemu odbiorcy.


W bieżącym roku Międzynarodowa Noc Nietoperzy wypada 25 sierpnia. Jednym z miejsc, w którym zaplanowano działania propagujące wiedzę o tych ssakach jest Łódź. Organizatorem imprezy jest fundacja Biodiversitatis, która wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Łódzką Grupą Chiropterologiczną, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Miesięcznikiem Dzikie Życie organizuje to wydarzenie na terenie Łagiewnik (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich). W programie zaplanowany jest wykład poświęcony różnorodności, ekologii i ochronie nietoperzy Polski, będący wstępem do wieczorno-nocnych nasłuchów nietoperzy z wykorzystaniem detektorów, ale także do ich odłowów z użyciem sieci chiropterologicznych. Ekspertami, czuwającymi nad merytoryczną oprawą imprezy będą dr Janusz Hejduk oraz dr Katarzyna Janik-Superson z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
Międzynarodowa Noc Nietoperzy organizowana w Łodzi ma charakter otwarty, zacznie się o godz. 18:00 w Siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Łódź-Łagiewniki, ul. Wycieczkowa 86, by około 20:00 rozpocząć odłowy i nasłuchy nietoperzy przy kapliczkach w Łagiewnikach.

tekst: Fundacja Biodiversitatis