31 grudnia świętujemy zakończenie obecnego roku oraz nadejście Nowego. Tym samym składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowia,szczęścia i pomyślności, wielu przyrodniczych obserwacji i kontaktu z przyrodą. Świętujemy także kolejną, już 22gą rocznicę utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

W końcu 1993 roku została opracowana dokumentacja projektowa PKWŁ zawierająca pełną argumentację naukową. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Ministerstwa Środowiska. Ostateczny kształt granic Parku ustalony został w 1994 roku, kiedy to pod patronatem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody (WKOP) doszło do uzgodnień pomiędzy grupą projektantów oraz przedstawicielami samorządów gminnych i władz wojewódzkich. Uzgodniono, że Park obejmie ochroną najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragment strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich na terenie ówczesnego województwa łódzkiego i skierniewickiego. W procesie delimitacji granic Parku bardzo istotne znaczenie miało rozwiązanie problemu związanego projektowanym przebiegiem przyszłej autostrady, której wstępna lokalizacja biegła nieomal dnem doliny Moszczenicy. Na wniosek WKOP w Łodzi dokonano korekty przebiegu autostrady przez teren projektowanego parku krajobrazowego, w celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na przyrodę i krajobraz. Usunięta została w ten sposób ostatnia przeszkoda na drodze formalnego uzgodnienia decyzji o powołaniu Parku.

I tak od 22 lat, pokazujemy Państwu piękno otaczającej nas przyrody, czasem ledwo zauważalne, niewielkie, ciche czy skryte, ale na pewno warte zatrzymania się i obserwacji.

Od przyrody uczymy się nieustannie, tak samo, jak nieustannie ona nas zachwyca i zaskakuje.

W Nowym Roku, życzymy raz jeszcze Państwu tych małych i wielkich zachwytów dziką przyrodą i do zobaczenia na Wzniesieniach.

Pracownicy Oddzialu Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich