Skocz do treści

Podsumowanie Jesiennego cyklu spotkań z młodzieżą gimnazjalną

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniach 11,12,18 oraz 19 września 2014r. odbyła czwarta edycja „Jesiennego cyklu spotkań z młodzieżą gimnazjalną”. Uczniowie ze szkół w Jeruzalu, Strzybogi, Dzierzgówka oraz Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach uczestniczyli w warsztatach nt. Bioróżnorodność w ogrodzie – Parku Wiejskim . Podczas tych warsztatów omówiona została historia założenia ogrodu, prowadzący warsztaty zaprezentował rosnące drzewa i krzewy rosnące w Parku Wiejskim. Zaprezentowano również owady pożyteczne oraz szkodliwe. Uczniowie modelowali w glinie postacie zwierząt oraz motywy roślinne, samodzielnie wykonywali pnie lęgowe dla murarki ogrodowej oraz budki dla trzmieli. Po przeprowadzonych warsztatach został zorganizowany konkurs o tematyce przyrodniczej oraz na temat Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Jak już wspomniano była to już czwarta edycja „ Jesiennego cyklu spotkań z młodzieżą gimnazjalną”, trzy ostatnie zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tym roku WFOŚiGW sfinansował cztery warsztaty oraz transport dla uczniów gimnazjum.

O tegorocznej edycji nauczycielki stwierdziły:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym , z tegorocznej wycieczki do Antoniewa. Chcielibyśmy wrócić do tego miejsca i powtórzyc warsztaty- stwierdziła p. Dyrektor Małgorzata Karbowiak z Gimnazjum z Strzybogi.

O warsztatach organizowanych przez Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Młodzież podczas tych zajęć poznawała florę i faunę Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz walory kulturowe tego regionu. Podczas wycieczek terenowych, jak również poprzez pogadanki i pokazy przedstawione zostały zagadnienia z edukacji ekologicznej. Zajęcia dały możliwość poznania dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz uwrażliwiły uczniów na piękno otaczającej przyrody. Wyjazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w różnorodnych zajęciach z edukacji ekologicznej. Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny oraz przystępność przekazywanej wiedzy. Liczymy na dalszą tak efektywną współpracę.- oceniła warsztaty p. Zyzanna Dudziak z Gimnazjum w Strzybodze.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszow Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za dofinansowanie przedsięwzięcia oraz szkołom z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic i życzymy sobie oraz Państwu dalszej i owocnej współpracy.

Oprac. Magdalena Bieniek

 <strong>Drzewa w Ogrodzie Wiejskim</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzieci przy budowie budek</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Dzieci rozpoznają drzewa</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Efekty pracy dzieci</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Efekty pracy dzieci</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Gimnazjum w Jeruzalu</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Gimnazjum w Strzybodze</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Gimnazjum w Jeruzalu</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Praca dzieci ze Strzybogi</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Praca twórcza gimnazjalistów</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Prowadzący warsztaty dzielił się wiedzą na temat pszczół</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Witamy w Parku Wiejskim</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Wszyscy się starali i pracowali</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Powstają zwierząta z gliny</strong><br /><i>fot. M. Bieniek</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje