Skocz do treści

Przegląd rezerwatu Ruda Chlebacz

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniu 17 kwietnia odbył się przegląd rezerwatu Ruda Chlebacz. W lustracji terenowej uczestniczyli pracownicy: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Nadleśnictwa Skierniewice i ZPKWŁ - OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Celem lustracji było potwierdzenie stanowisk widłaka wrońca, który wraz z łęgiem olszowym jest przedmiotem ochrony tego rezerwatu.

Choć pogoda dopisała, to teren nie był łatwy: miejscami zabagniony, z gęstym podszytem, z licznymi wykrotami. Ale nasz trud się opłacał. Udało się odnaleźć 4 stanowiska widłaka wrońca!

Dla niewtajemniczonych - widłak wroniec to gatunek rośliny z rodziny widłakowatych, rzadko spotykany na niżu Polski (częsty w górach), objęty ścisłą ochroną gatunkową. Rozpoznać go można po wzniesionej łodydze, widlasto rozgałęziającej się - rozgałęzienia równej wysokości. W przeciwieństwie do innych widłaków nie wytwarza kłosa zarodnionośnego. Cała roślina jest trująca.

Uczestnicy lustracji chętnie włączyli się do akcji sprzątania rezerwatu. Zebrano dwa 120 l worki odpadów bytowych, zlokalizowanych głównie na obrzeżach rezerwatu, w pobliżu szlaków komunikacyjnych.

Oprac. A. Pruszkowska

 <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Widłak wroniec</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Widłak wroniec</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>akcja sprzątania rezerwatu Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>akcja sprzątania rezerwatu Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>uczestniczy przeglądu rezerwatu Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje