Skocz do treści

Przyroda wokół nas: wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Bolimowski PK   \   Aktualności

W miesiącu wrześniu odbyła się kolejna wycieczka z projektu „Przyroda wokół nas” - cykl 14 wycieczek po parkach krajobrazowych dla młodzieży województwa łódzkiego, organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Tym razem młodzież z terenu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Publiczny Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Ręcznie) odkrywała tajniki przyrody w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Zajęcia terenowe rozpoczęły się przy tablicy turystycznej z mapą. Tu zostały przekazane podstawowe informacje o Bolimowskim Parku Krajobrazowym (Puszcza Bolimowska, budnicy, śródleśne polany, rezerwaty przyrody, miejsce występowania turów, różnorodność ekosystemów). Następnie wyposażeni w lornetki i tablice dydaktyczne przeszliśmy wzdłużrezerwatu Ruda Chlebaczchroniącego 100-letni łęg olszowy i jedno z nielicznych na niżu stanowisk widłaka wrońca. Odwiedziliśmy również rezerwat Rawka utworzony dla zachowania w naturalnym stanie typowo nizinnej, średniej wielkości rzeki wraz z jej dolinnym krajobrazem, środowiskiem życia wodnego, z chronionymi roślinami i zwierzętami (m.in. rzesorek rzeczek, zimorodek, derkacz, minóg strumieniowy). Następnie wędrowaliśmy wzdłuż rzeki Korabiewki – dopływu Rawki, gdzie liczne tamy i zgryzy bobrowe pozwoliły na przybliżenie uczestnikom wycieczki biologii bobra europejskiego i jego ważnej roli w przywracaniu bioróżnorodności i naturalnych procesów w ekosystemach. Przedstawiono charakterystykę grądów. Odwiedziliśmy równieżstarorzecze Rawki i obszar Natura 2000 (omówienie czym jest starorzecze i jak powstaje) - miejsce występowania wydry, pary łabędzie niemych, błotniaków łąkowych, żurawi, puszczyków, łosi oraz pozostałości z okresu I Wojny Światowej.

Na zakończenie dnia gimnazjaliści obejrzeli dwie wystawy: „Dwory na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic” i przyrodniczą, a w niej m.in. czaszkę tura.

Oprac. A. Pruszkowska

 <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje