Skocz do treści

Sympozjum "Nad Rawką" w ramach VIII Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach

Bolimowski PK   \   Aktualności

W związku z tematem przewodnim VIII Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach pt. "Mała Ojczyzna - Wielka Rzecz", 25 maja 2016 roku odbyło się Sympozjum "Nad Rawką" podkreślające Bolimowski Park Krajobrazowy i rzekę Rawkę jako obszar istotny dla lokalnej społeczności. Ponadto w trakcie wydarzenia zaakcentowane zostało XXX-lecie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przypadające na rok 2016.

Gościem honorowym Sympozjum był prof. dr hab. Romuald Olaczek, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat wartościowania przyrody.

Sympozjum składało się z trzech sesji tematycznych.

Sesja pierwsza dotyczyła dotychczasowej współpracy ZPKWŁ - Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z wybranymi instytucjami:

- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach (dr Anna Traut-Seliga),

- Lokalną Grupą Działania Gniazdo (prezes Marek Skiba).

Ponadto wykład dotyczący parków krajobrazowych województwa łódzkiego jako "małych ojczyzn" wygłosiła z-ca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Katarzyna Krakowska.

Tematem drugiej i trzeciej sesji Sympozjum były zmiany zachodzące w dolinie Rawki. Przedstawione zostały między innymi:

- problemy hydrologiczne związane z obniżającym się poziomem wód gruntowych, a co za tym idzie ze zmniejszoną retencją wody (Edyta Kiedrzyńska - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Anna Opalińska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),

- zmiany w szacie roślinnej powodujące zanikanie stanowisk niektórych rzadkich i chronionych gatunków roślin (Leszek Kucharski - prof.nadzw.Uniwersytetu Łódzkiego),

- aspekty prawne turystycznego korzystania z rezerwatu wodno-krajobrazowego Rawka (Dorota Bernacka - st. specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi),

- rola korytarzy ekologicznych i problemy ich drożności (Janusz Majecki - prof.nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego).

Pomiędzy sesjami odbyło się również wystąpienie uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach (skład: Piotr Aleksandrzak, Izabela Dudek, Julia Antosik, Krzysztof Topolski, Marcin Więcławek, Opiekun: Alina Topolska, Emilia Zielińska-Szeląg) pt: „Pszczeli sąd nad człowiekiem”, które w 2015 roku zdobyło I miejsce w konkursie edukacyjno-ekologicznym im. J. Bernata organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach i Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Oprac. K. Nowak

 <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Sympozjum "Nad Rawką"</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje