Skocz do treści

Szkolenie pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”

Bolimowski PK   \   Aktualności

Szanowni Państwo,

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza mają zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny cykl szkoleń pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”. Szkolenie to ma na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.

Termin i miejsce szkolenia: 22-24 października 2014 roku, w Gminny Ośrodek Kultury Bolimów w Bolimowie, ul Łowicka 9.

Organizator zapewnia dodatkowo:

- materiały szkoleniowe,

- catering,

- przerwy kawowe.

Na zakończenie szkolenia, każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są przez Skierniewicką Izbę Gospodarczą pod nr tel. 46-832-10-59 albo na adres mailowy: [javascript protected email address]

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy oraz ramowy program szkoleń.

Serdecznie zapraszamy!!!Łódzkie promuje