Skocz do treści

Weź udział w konkursie "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca" i wygraj indeks na rolniczą uczelnię wyższą!

Bolimowski PK   \   Aktualności

Kreatywni, zdolni i zainteresowani rolnictwem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny mają szansę na wygranie indeksów rolniczych uczelni wyższych. Konkurs składa się z dwóch części.

1. Pierwszy etap polega na przygotowaniu przez uczestnika projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. I etap Konkursu przeprowadzają regionalne komisje konkursowe powoływane przez Rektorów poszczególnych uczelni rolniczych.

2. Etap drugi to finał ustny, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac. Podczas finału komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowy na temat przygotowanych przez nich projektów. II etap konkursu przeprowadza centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych.

Wszystkie komisje składają się z pracowników naukowych poszczególnych uczelni rolniczych. Komisja Centralna ma swoją siedzibę w SGGW w Warszawie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce kończących się egzaminem dojrzałości - klas: bezpośrednio przedmaturalnej i maturalnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Komisja nie przyjmuje prac grupowych.

więcej na stronie: http://schuman.pl/jak-zreformowac-gospodarstwo-2012-2013

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje