Skocz do treści

Wieczór Nauki na PWSZ w Skierniewicach

Bolimowski PK   \   Aktualności

26 maja 2015 roku odbył się Wieczór Nauki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach, będący oficjalnym podsumowaniem i zakończeniem VII Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach.

W ramach uroczystości podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach, a Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Odznakę "Zasłużony dla PWSZ w Skierniewicach" otrzymał Pan Stanisław Pytliński - Z-ca Dyrektora ZPKWŁ.

Podziękowania za pomoc przy realizacji programu merytorycznego VII Festiwalu Nauki PWSZ w Skierniewicach otrzymały: Agnieszka Pruszkowska i Kinga Nowak - pracownicy OT BPK.

Oprac. K. Nowak

 <strong>Odznaka Zasłużony dla PWSZ w Skierniewicach</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje