Skocz do treści

Wręczenie medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej" w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

Bolimowski PK   \   Aktualności

31.03.2014 r. był ważnym dniem dla Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz dla dwóch obywateli Skierniewic.

Na wniosek tegoż Oddziału, a z inicjatywy p. Małgorzaty Lipskiej – Szpunar – Kierownika Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach, p. Seweryn Lewandowski oraz p. Jacek Słupski, decyzją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, uhonorowani zostali medalami „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Podczas posiedzenia Rady Powiatu w Skierniewicach odznaczenia wręczył Wicewojewoda Paweł Bejda.

Pan Seweryn Lewandowski odznaczony „Złotym Medalem”, od wielu lat opiekuje się mogiłami leśnymi oraz pomnikami znajdującymi się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Dzięki niemu przetrwały nazwiska poległych żołnierzy, przez co miejsca ich pochówków są rozpoznawalne.

Pan Jacek Słupski otrzymał „Srebrny Medal”. Od 2010 roku organizuje akcje odnowienia nekropolii z I woj. św. w Wólce Łasieckiej (gm. Bolimów). Gromadzi wiedzę na temat I wojny światowej i dzieli się nią z pracownikami Parku.

Obaj Panowie z wielkim zaangażowaniem i całkowicie bezinteresownie, nie szczędząc własnego czasu i pracy dokumentują lokalną historię i przywracają ją naszej pamięci.

W uroczystości wziął również udział Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Hieronim Andrzejewski, który w krótkim przemówieniu podkreślił zasługi obu odznaczonych dla dokumentowania historii narodowej i przywracania o niej pamięci.

Gratulujemy!

Oprac. Magdalena Bieniek

 <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>Uroczystość wręczenia medali "Opiekun miejsc pamięci narodowej"</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje