Skocz do treści

Wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady ochrony Przyrody w Łodzi

Bolimowski PK   \   Aktualności

W dniu 11 czerwca 2014 r. na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego odbyło się wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Skierniewice, Nadleśnictwo Poddębice, Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Regionalnym Konserwatorem Przyrody i pracownikami służb ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji.

W trakcie sesji terenowej odwiedzono następujące miejsca:

1) Rezerwat Polana Siwica (wchodzący w skład obszaru Natura 2000 PLH100028 Polany Puszczy Bolimowskiej) – omówiono genezę powstania polany, różnorodność siedliskową i gatunkową, problemy dotyczące prowadzenia prac ochronnych oraz sposoby pozyskiwania środków.

2) Polana Strożyska (wchodząca w skład obszaru Natura 2000 PLH100028 Polany Puszczy Bolimowskiej) – omówiono genezę powstania polany, różnorodność siedliskową i gatunkową, oraz problemy w dotyczące prowadzenia prac ochronnych.

3) Rezerwat Kopanicha - omówiono genezę powstania rezerwatu, położenie i cel ochrony.

4) Rezerwat Ruda Chlebacz - omówiono genezę powstania rezerwatu, położenie i cel ochrony.

5) Rezerwat Rawka i obszar Natura 2000 – PLH100015 Dolina Rawki.

Część terenowa posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi zakończyła się w ośrodku „Sosenka” na Budach Grabskich.

W części plenarnej posiedzenie omówiono miedzy innymi następujące zagadnienia:

1) Zaopiniowano projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie rezerwatów przyrody („Popień, „Zimna Woda”, „Doliska”, „Ruda Chlebacz”, „Napoleonów”, „Mianów”).

2) Zaopiniowano dwa projekty „Regionalnych programów ochrony gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie województwa łódzkiego”.

3) Zaopiniowano dwa wnioski dot. odstrzału dzików na trenach wojskowych.

Oprac. A. Pruszkowska

 <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Kopanicha</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>sesja plenarna</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>sesja plenarna</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>sesja plenarna</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>sesja plenarna</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Ruda Chlebacz</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>polana Strożyska</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>polana Strożyska</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>polana Strożyska</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>polana Strożyska</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Polana Siwica</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Rawka</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Rawka</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Rawka</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Rawka</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>rezerwat Rawka</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje