Skocz do treści

Wyjazdy studyjne "Zapraszamy samorządy w teren"

Bolimowski PK   \   Aktualności

W miesiącu październiku na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego odbyły się dwa wyjazdy studyjne pod hasłem „Zapraszamy samorządy w teren” w ramach projektu: „Poznać chronione 2015”, zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W projekcie uczestniczyli: wójtowie, radni, mieszkańcy gminy Bolimów i Nieborów, przedstawiciele Nadleśnictwa Skierniewice i Lokalnej Grupy Działania "Gniazdo". Obydwa spotkania terenowe miały na celu pokazanie wybranych miejsc w strefie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, szczególnie ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody, krajobrazu i walorów kulturowych oraz planów rozwojowych Gmin, i wskazanie możliwości rozwiązań oraz ukierunkowania planowania przestrzennego.

Oprac. A. Pruszkowska

 <strong>wyjazd z gmina Nieborów</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>wyjazd z gmina Nieborów</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>wyjazd z gmina Nieborów</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>wyjazd z gmina Nieborów</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK) <strong>wyjazd z gmina Bolimów</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>wyjazd z gmina Bolimów</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>wyjazd z gmina Bolimów</strong><br /><i>fot. A. Pruszkowska</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje