Skocz do treści

XIV edycja konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - etap parkowy

Bolimowski PK   \   Aktualności

16 stycznia 2015 roku w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziale Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach odbył się Parkowy Etap XIV edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00. Wzięli w nim udział przedstawiciele 4 szkół z gmin leżących na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego:

- Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach,

- Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach,

- Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku,

- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu.

Etap Parkowy konkursu odbył się w formie testu składającego się z 25 pytań otwartych i zamkniętych (15 pytań ogólnych obejmujących wiedzę z zakresu biologii, geografii i ochrony środowiska oraz 10 pytań na temat Bolimowskiego Parku Krajobrazowego). Maksymalnie można w nim było uzyskać 70 punktów.

Zwycięzcą Etapu Parkowego XIV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" zostalo Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach w składzie:

- Kacper Słodki,

- Bartosz Błaszczyk,

- Tomasz Kamiński,

- Dominika Klucznik.

Przygotowaniem uczniów do konkursu zajmowała się Pani Małgorzata Łada.

 <strong>etap parkowy konkursu PPKP</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK)

II miejsce w konkursie zajęło Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach w składzie: Zofia Gala, Angelika Jarosińska, Tomasz Przygodziński, Mateusz Krawczyk. Opiekun: p. Małgorzata Pokrop.

III miejsce w konkursie zajęło Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku w składzie: Łukasz Kaźmierczak, Jakub Kędzierski, Kamil Muras, Mikołaj Wieczorek. Opiekun: p. Beata Brodecka

IV miejsce w konkursie zajęło Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu w składzie: Andźelika Stusińska, Magdalena Kowalska, Alicja Zduńczyk, Paulina Fałkowska. Opiekun: p. Zuzanna Dudziak

Nagrodę specjalną za zdobycie najlepszego wyniku testu otrzymał Kacper Słodki (66 pkt) z Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach.

Nagrody w konkursie ufundował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Uczniowie Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach wezmą udział w Etapie Wojewódzkim konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" w dniu 27 marca 2015 roku.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu osiągniętych wyników.

Oprac. K. Nowak

Łódzkie promuje