Skocz do treści

XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej

Bolimowski PK   \   Aktualności

23 maja 2014 roku Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego współorganizował kolejny, XIV już Rajd "Dnia Ziemi" Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej. W imprezie wzięło udział około 800 osób, w tym:

 • 5 drużyn z klas I-III,
 • 26 drużyn z klas IV-VI,
 • 19 drużyn z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy:

 • Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach

Współorganizatorzy:

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • Nadleśnictwo Skierniewice
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skierniewicach
 • Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach
 • Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Konarskiego w Skierniewicach
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji NAWA w Skierniewicach
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skierniewicach
 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach

Cele rajdu:

 • Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczo–leśnej.
 • Rozszerzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą.
 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży przyzwyczajeń do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Popularyzacja turystyki pieszej.
 • Popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rajd miał swój początek i koniec na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach.

Wraz z opiekunami poszczególne klasy przemierzały Puszczę Bolimowską z otrzymaną mapą w poszukiwaniu punktów kontrolnych. Tam każdy uczeń miał okazję wykazać się swoją wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych przed pracownikami Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Skierniewice. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnicy rajdu zdobywali punkty.

Z Przyjemnością informujemy, że zwycięzcą XIV Rajdu Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej została drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach. Otrzymała ona puchar Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Hieronima Andrzejewskiego. Gratulujemy!

Poza przemarszem po Puszczy Bolimowskiej, w ramach powyższej imprezy równolegle odbywały się inne konkursy i aktywności:

 • Konkurs graficzny z zastosowaniem techniki komputerowej
 • Konkurs wiedzy ekologicznej „Chronione ssaki naszych polskich lasów"
 • Konkurs wiedzy przyrodniczej „Wszystko o lesie”
 • Konkurs plastyczno – przyrodniczy
 • Rowerowy konkurs sprawnościowy
 • Zawody sportowe
 • Pokaz i konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Oprac. K. Nowak

 <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. H. Bałut</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. S. Pytliński</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Nowak</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK) <strong>XIV Rajd Dnia Ziemi Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej</strong><br /><i>fot. K. Pira</i><br />(Bolimowski PK)
Łódzkie promuje