Skocz do treści

XXVI Sesja Rady Gminy Bolimów

Bolimowski PK   \   Aktualności

30 grudnia 2016 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Bolimów, w części poświęcona XXX-leciu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i XX-leciu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Pracownik Oddziału Terenowego BPK wygłosił prelekcję na temat historii obszaru Puszczy Bolimowskiej, powołania Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, jego kolejnych powiększeń oraz najważniejszych walorów. Zaprezentowane zostały aktualnie realizowane na terenie gminy Bolimów formy czynnej ochrony przyrody i wartości kulturowych. Na zakończenia prelekcji oba Parki zostały uhonorowane wazonami z okolicznościowymi inskrypcjami, wykonanymi w Warsztacie Garncarskim rodziny Konopczyńskich w Bolimowie.

Z okazji 30-stej rocznicy powołania parku wójt i radni przekazali zastępcy dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pamiątkowy wazo wykonany w pracowni garncarskiej rodziny Konopczyńskich w Bolimowie.

Oprac. A. Pruszkowska

 <strong>XXVI Sesja Rady Gminy Bolimów</strong><br />(Bolimowski PK) <strong>pamiątkowe wazy</strong> <strong>pamiątkowe wazy</strong>
Łódzkie promuje