Skocz do treści

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie zadania: Przeprowadzenie warsztatów entomologicznych pt. „Motyle nocne w Bolimowskim Parku Krajobrazowym”

Bolimowski PK   \   Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, ul. Jagiellońska 29, tel. 46 833 37 77, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania: Przeprowadzenie warsztatów entomologicznych

pt. „Motyle nocne w Bolimowskim Parku Krajobrazowym”

Oferty cenowe (ceny brutto) należy składać drogą elektroniczną na adres: [javascript protected email address]

do dnia 11 marca 2013 r. do godziny 9.00.

1) Termin: Czerwiec/wrzesień 2013 r.

2) Miejsce realizacji: sale szkolne

3) Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (20-30 uczniów)

4) Ilość warsztatów: 6

5) Założenia programowe warsztatów:

Omówienie cech budowy motyli z wykorzystaniem mikroskopu.

Omówienie cyklu życiowego motyli i środowiska ich występowania. Przedstawienie różnorodności motyli nocnych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych, rzadkich i ginących - z wykorzystaniem własnej prezentacji multimedialnej i własnych gablot entomologicznych prowadzącego.

Omówienie najważniejszych metod pozyskiwania motyli w terenie.

Omownie zasad przechowywania zbiorów entomologicznych

Dyskusja na temat działań, jakie może podjąć każdy z uczestników warsztatów, prowadzących do zwiększenia różnorodności motyli w środowisku.

Przygotowanie kart pracy dla uczestników.

Czas trwania 1 warsztatu 1,5 godz.

Materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów zapewnia prowadzący.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Agnieszka Pruszkowska, [javascript protected email address]
tel./fax 46 833 37 77 , kom. 512 650 031 w godz. 8.00-16.00

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje