Skocz do treści

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie zadania: Przeprowadzenie warsztatów pt. „Bioróżnorodność w ogrodzie – parku wiejskim”.

Bolimowski PK   \   Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, ul. Jagiellońska 29, tel. 46 833 37 77, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania: Przeprowadzenie warsztatów pt. „Bioróżnorodność w ogrodzie – parku wiejskim”.

Oferty cenowe (ceny brutto) należy składać drogą elektroniczną na adres: [javascript protected email address]

do dnia 11 marca 2013 r. do godziny 9.00.

1) Termin:Czerwiec 2013 r.

2) Miejsce realizacji: ogród osoby prowadzącej warsztat

3) Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych (max. 40 uczniów)

4) Ilość warsztatów: 1

5) Założenia programowe warsztatów:

- omówienie historii założenia ogrodu, prezentacja rosnących drzew i krzewów (nauka rozpoznawania drzew, krzewów, roślin zielnych),

- obserwacja owadów w terenie, omówienie roli jaką pełnią owady w ogrodzie,

- prezentacja na tablicach edukacyjnych owadów pożytecznych i szkodliwyc

- umożliwienie uczestnikom warsztatów samodzielnego wykonania pni lęgowych dla murarki ogrodowej i budek dla trzmieli; po wykonaniu zadania rozmieszczenie budek w terenie,

- czas trwania warsztatu – 1,5 godz.

- materiały i sprzęt oraz miejsce do prowadzenia zajęć zapewnia prowadzący warsztaty.

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Agnieszka Pruszkowska, [javascript protected email address] tel./fax 46 833 37 77 , kom. 512 650 031 w godz. 8.00-16.00

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje