Skocz do treści

Zmiana organizacji parków krajobrazowych województwa łódzkiego

Bolimowski PK   \   Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XXVIII/545/12 z 25 września 2012 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego powołana została z dniem 1 stycznia 2013 roku wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą "Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego" poprzez połączenie następujących jednostek:

  • Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
  • Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
  • Dyrekcji Sieradzkich Parków Krajobrazowych,
  • Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2012 roku przestaje funkcjonować Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jako samodzielna jednostka organizacyjna i staje się "Oddziałem terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego"wchodzącym w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Wszystkim Przyjaciołom i miłośnikom Parku, serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dalszych kontaktów z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Oddziałem terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Siedziba Oddziału terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego mieści się pod adresem: ul. Nowobielańska 61, 96-100 Skierniewice (tel./faks 46 833 37 77)

Siedziba Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego mieści się pod adresem:

ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
tel. 42 640-65-61
fax: 42 657-82-82

Łódzkie promuje